DISCLAIMER


Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Termijn Schildersbedrijf deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Eventueel vermelde tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Termijn Schildersbedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan Termijn Schildersbedrijf en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
Termijn Schildersbedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Toepasselijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing op alle onderdelen, dus inclusief links e.d., van de pagina's op deze website alsmede alle emails, eindigend op @schilderbedrijf-termijn.nl